Podział majątku Szczecin

Po akcie zawarcie małżeństwa nie powstaje intercyza powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie dobra materialne takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody zostają własnością pary małżeńskiej. Podział majątku Stargard po rozwodzie lub separacji jest niełatwy w egzekucji.

podzial majatku szczecin

Podział majątku Szczecin – Majątek wspólny, a osobisty

Mówiąc o majątku wspólnym, przynależą do niego nabyte dobra podczas trwania małżeństwa. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jedną osobę. W majątku wspólnym znajdują się wówczas środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Mówiąc o majątku osobistym mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem aktu małżeńskiego. Z wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy. Nie zapominajmy o tym, że wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. W okresie trwania podziału majątku Szczecin przypominamy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Niemożliwy jest podział majątku Stargard, w okresie trwania wspólnoty majątkowej. Może zostać zastosowany tylko, kiedy wcześniej podpisaliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Ten akt ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności obu stron małżeństwa, w przypadku rozwodu lub separacji.

Intercyza i podział majątku Stargard

Są dwie możliwości przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest jest lepszy, bo jest tańszy i przebiega szybciej. Podpisując taką umowę obie strony posiadają swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard występuje po równo, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Co z mieszkaniem po podziale majątku Szczecin?

Może to być największym problemem przy podziale majątku Szczecin, gdyż mieszkanie jest zazwyczaj najdroższym aktywem. Teoretycznie jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale nie zdarza się to prawie nigdy. Drugą opcją jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here